Right handed offsprings again

Odchovem jsem loni potvrdil, že sinistrální mutace – levotočivost – hlemýždě není gametické povahy. Mláďata jsou všechna doprava, dextrální. Odchovem jsem tím levotočivé šneky i jejich pravotočivé potomky zcela znehodnotil vědecky i chovatelsky. V dnešním dalším od té doby již sedmém odchovu jsem překročil počet 500 mláďat. Všechny jsou doprava. Nechcete někdo šneky?
#
Last year, I confirmed that the sinistral mutation – left-handness – the snail Helix is not a gametic. The offsprings are all right-handed, dextral. By it I left the left-handed snails and their right-handed descendants completely degraded scientifically and for breeding. I have already exceeded the 500th offspring since first offsprings. The seventh rearing. All offsprings are right-handed. Do not you want some snails?

Vzhůru k dalším chovatelským úspěchům!
#
Up to another breeding success!