Attachment – Veronica

Obrazová příloha článku jxd v časopise Veronica

Veronica – časopis pro ochranu přírody

Naše galerie Rule 30 na homolicích

Cylinder canovinicus – rod Cylinder gallery

Kresba automatu Rule 30, kresba nepředvídatelná, se v mezi plži – gastropody – nejčastěji a nejvýrazněji vyskytuje u homolic, dříve rod Conus, nyní (sensu lato Bouchet) spíše Cylinder. Zde téměř kompletní prohlídka ulit tohoto rodu, jednoho z nejpokročilejších a nejkomplikovanějších gastropodů.

Různé typy trojúhelníků
C. gloriamaris: – nejčistší kresba Rule 30
Změna vzoru po traumatu
Rod Darioconus gallery
Rod Leptoconus gallery

Základní vzor rodu nejen Cylinder, ale celé řady nově stanovených rodů bývalého rodu Conus – dva tmavé pruhy podélné periodicky provázené dvěma tmavšími pruhy pruhů plus výskytem dvou příčných tmavých pruhů (periodický vzor). Pruhy v obou intenzitách pigmentace, tmavé i světlé periodického vzoru jsou doprovázené neperiodickou kresbou automatu Rule 30 ve větší či menší intenzitě pigmentace.

Cylinder textile